Image default
Tiêu chuẩn

Thông số tiêu chuẩn của THEN BẰNG

Kích thước mặt cắt của then và rãnh.

nh1

Bài viết liên quan

Thể hiện bơm chân không trên bản vẽ

phuong_bvkt

DUNG SAI HÌNH HỌC, HƯỚNG, VỊ TRÍ VÀ ĐỘ ĐẢO

phuong_bvkt

CÁC PHÉP CHIẾU TRÊN BẢN VẼ CÔNG TRÌNH

phuong_bvkt

Vị trí trên bản vẽ và ở các tài liệu kỹ thuật khác của sản phẩm

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN CÁC HÌNH CHIẾU, HÌNH CẮT VÀ MẶT CẮT bản vẽ xây dựng

phuong_bvkt

BẢN VẼ LẮP RÁP CÁC CẤU KIỆN CHẾ TẠO SÀN

phuong_bvkt

Leave a Comment