Image default
Tiêu chuẩn

BIỂU DIỄN BẰNG HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO ĐƯỜNG ỐNG

Toạ độ

Khi cần sử dụng toạ độ Đề các, thí dụ để tính toán hoặc điều khiển máy công cụ bằng số, các trục toạ độ sẽ theo như ở hình 10.26.

Trong mọi trường hợp, toạ độ của các ống dẫn riêng rẽ hoặc cả bộ nên theo các toạ độ đã dùng cho thiết bị toàn bộ và phải được chỉ dẫn trên bản vẽ hoặc trong tài liệu kèm theo.

 

t11

Ống dẫn có hướng dẫn với hướng các trục toạ độ

Các ông dẫn, hoặc các phẩn ông dẫn song song với các trục toạ độ, phải được vẽ song song với các trục tương ứng mà không cần chỉ dẫn thêm.

Phải chỉ dẫn các chỗ ống dẫn đi lệch khỏi hướng các trục toạ độ bằng các mặt phẳng hình chiếu phụ có gạch gạch như ở hình I0ế27.

2ẵ Ống dẫn nằm trong mặt phẳng thẳng đúng

Các ống dẫn, hoặc các phần của ống dẫn, nằm ở trong mặt phẳng thẳng đứng được chỉ dẫn bởi các hình chiếu của chúng trên mặt phẳng nằm ngang (xem hình I0.28a).

Ống dẫn nằm trong mặt phẳng nằm ngang

Các ống dẫn, hoặc các phần của ống dẫn, nằm ở trong mặt phẳng nằm ngang được chỉ dẫn bởi các hình chiếu của chúng trên mặt phẳng thẳng đứng (xem hình I0.28b).

Ống dẫn không song song vói bất kỳ mặt phẳng toạ độ nào

Các ống dẫn, hoặc các phần của ống dẫn, không song song với bất kỳ mặt phẳng toạ độ nào được chỉ dẫn bởi cả hai hình chiếu của chúng trên mặt phẳng nằm ngang và mặt phẳng thẳng đứng (xem hình I0.28c).

t12

5. Mặt phẳng hình chiếu phụ

 

Các chỉ dẫn các góc vuông của các tam giác giới hạn các mặt phẳng hình chiếu phụ.

Có thể nhấn mạnh các mặt phẳng hình chiếu phụ bằng các đường gạch song song với trục X hoặc trục Y đối với các mặt phẳng phụ nằm ngang, và bằng đường gạch gạch thẳng đứng đối với các mặt phảng phụ khác. Có thể không cần kẻ các đường gạch gạch, nếu thấy không thích hợp.

Nhưng khi đó cần vẽ một hình chữ nhật (xem hình 10.29) hoặc một hình hộp chữ nhật (xem hình 10.30) bằng nét liền mảnh có đường chéo trùng với ống dẫn.

 

t13

Ghi kích thước và các quy tắc đặc biệt 1. Ghi kích thước các bản vẽ theo ISO 129. Tuy nhiên, có những quy tắc đặc biệt đối với hình chiếu đo vuông góc đều của các đường ống, chúng được quy định như sau:

Đường kính và chiểu dày của thành ông

Có thể ghi đường kính ngoài (d) và chiều dày thành ống (t) của ống dẫn (xem hình 10.31). Có thể ghi các kích thước danh nghĩa bằng cách dùng ký hiệu rút gọn “DN” (xem hình 10.26).

Kích thước chiều dài ông và kích thước góc

Có thể ghi các kích thước chiều dài ống và kích thước góc theo ISO 129; chiều dài bắt đầu từ mặt đầu ống dẫn, mặt bích, hoặc tâm của mối nối, tuỳ từng trường hợp.

 

Ống dẫn có chỗ uốn cong

Ghi kích thước các ống dẫn có chỗ uốn cong từ đường tâm đến đường tâm hoặc từ đường tâm đến đầu ống dẫn (xem hình 10.31).

t14

 

Bán kính cong và góc uốn

Có thể ghi bán kính cong và góc uốn như ở hình 10.32.

Phải ghi góc chức nãng.

Cao độ

Chỉ dẫn các cao độ theo ISO 129 (xem hình 10.33). Đoạn nằm ngang của đường dẫn phải theo chiều của đường chảy tương ứng.

 

t15

Chiểu dốc

Phải chỉ dẫn chiều dốc bằng một tam giác vuông ở phía trên đường chảy, hướng từ chỗ cao xuống chỗ thấp, không được thay đổi hướng trục đo vuông đều của đường chảy.

Trị số độ dốc phải được ghi theo phương pháp trình bày ở hình 10.34. Tuy nhiên, có thể có lợi nếu ghi độ dốc căn cứ vào một cao độ đã có (xem hình 10ề34).

Vị trí của các đẩu ông dẫn

Nếu cần thiết, có thể chỉ định vị trí của đầu ống dẫn bằng cách ghi các toạ độ tâm của mặt đầu.

Trong trường hợp nhiều bản vẽ nối tiếp nhau, cần có

 

Nếu cần, có thể ghi kích thước các mặt phẳng hình chiếu phụ có gạch gạch (xem hình 10.35).

Vì lý do chế tạo và/ hoặc lý do kỹ thuật, nếu cần ghi kích thước lặp lại thì một trong hai kích thước phải ghi ở trong ngoặc đơn.

t16

 

10. Ghi kích thước cho các máy uốn ông

Việc ghi kích thước được xác định trên cơ sở một hệ thống chuẩn (điểm gốc) (xem hình 10.48).

Bài viết liên quan

Thông số tiêu chuẩn của Đai Ốc cánh

phuong_bvkt

Các chi tiết tránh tháo lỏng trong mối ghép REN

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của VÒNG HÃM LÒ xo

phuong_bvkt

Ký hiệu bằng hình vẽ dùng cho các hệ thống đường ống

phuong_bvkt

NGUYÊN TẮC cơ BẢN VỀ GHI DUNG SAi

phuong_bvkt

Nguyên tắc ghi kích thước và chỉ dẫn dung sai

phuong_bvkt

Leave a Comment