Image default
Tiêu chuẩn

Thể hiện cơ cấu điều khiển trên bản vẽ

Bảng 15.14.

vb10 vb11

Bài viết liên quan

Chỉ dẫn giới hạn trên bản vẽ kỹ thuật

phuong_bvkt

Các loại mối ghép

phuong_bvkt

Chỉ dẫn các kích thước đặc biệt

phuong_bvkt

Các thông tin độ cứng trên bản vẽ

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN CÁC MIỀN CỦA CÁC HÌNH CẮT VÀ HÌNH CHIẾU

phuong_bvkt

Các chỉ dẫn phụ trên bản vẽ kỹ thuật

phuong_bvkt

Leave a Comment