Image default
Tiêu chuẩn

Thể hiện cơ cấu điều khiển trên bản vẽ

Bảng 15.14.

vb10 vb11

Bài viết liên quan

BIỂU DIỄN BẰNG HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO ĐƯỜNG ỐNG

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của THEN VÁT

phuong_bvkt

Van và phụ tùng

phuong_bvkt

Kí hiệu biến đổi năng lượng trên bản vẽ

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

phuong_bvkt

Cách vẽ ổ đỡ lòng cầu hai dãy tự tựa

phuong_bvkt

Leave a Comment