Image default
Tiêu chuẩn

Ký hiệu bằng hình vẽ dùng cho các hệ thống đường ống

Các ký hiệu bằng hình vẽ dùng cho các hệ thống đường ống phải phù hợp với các Tiêu chuẩn Quốc tế và phải vẽ bằng phương pháp hình chiếu trục đo vuông góc đều (xem hình 10.36).

Van

Xem các thí dụ ở các hình 10.37 và 10.38

Không cần ghi kích thước của bộ khởi động được vẽ ở vị trí song song với một trong các trục toạ độ. Mọi sai lệch khỏi những vị trí đó phải được chỉ dẫn. (xem hình

10.38).

 

y1

 

Chi tiết chuyển tiếp (côn)

Phải ghi kích thước danh nghĩa tương ứng ở phía trên các ký hiệu (xem hình

10.39).

Giá đỡ và giá treo

Xem các thí dụ ở các hình 10.40 và 10.41Ể

 

y2

Chỗ giao nhau

Nếu thật sự cần thiết chỉ rõ một ống dẫn phải đi qua bên dưới ống dẫn khác, thì đường chảy diễn tả ống dẫn bị che khuất được vẽ ngắt đoạn (xem hình 10.42)ề Chiều rộng của chỗ ngắt đoạn không được nhỏ hơn năm lần chiều rộng của nét liền đậm.

 

y3

Chỗ nối cô định

Xem các thí dụ về mối hàn ở hình 10.43 và mối hàn ở công trường cho ở hình 10.44.

Chỗ nôi chung

Nếu không cần chỉ rõ loại hoặc kiểu của chỗ nối thì dùng một ký hiệu chung.

Xem thí dụ ở hình 10.45.

y4

Mặt bích

Xem thí dụ ở các hình 10.46 và 10.47.

 

 

Bài viết liên quan

Chỉ dẫn phương pháp chếtạo hoặc thông tin liên quan

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của REN HỆ MÉT

phuong_bvkt

Cách ghi ký hiệu REN theo tiêu chuẩn

phuong_bvkt

Dung sai độ vuông góc của một trục đối với một mặt phẳng chuẩn

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của ĐỆM CHẶN ĐẨU TRỤC

phuong_bvkt

Các thành phần của kích thước trong bản vẽ cơ khí

phuong_bvkt

Leave a Comment