Image default
Tiêu chuẩn

Phần nối bằng gang rèn có ren hình trụ dùng cho đường ống kích thước kết cấu chung

dm1 dm2

Chú thích: 1- Không nên dùng phần nối có Dqu ghi trong ngoặc đơn

Bài viết liên quan

Sơ đồ hệ thống đường ống và dụng cụ với thông tin cơ bản và phụ

phuong_bvkt

Chuẩn bộ phận khi thiết kế cơ khí

phuong_bvkt

Khung dung sai trong dung sai hình học

phuong_bvkt

Cách vẽ ổ đỡ lòng cầu hai dãy tự tựa

phuong_bvkt

Xử lý nhiệt cho chi tiết cơ khí

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN CÁC KÍCH THƯỚC MÔĐUN, CÁC ĐƯỜNG VÀ LƯỚI MÔĐUN

phuong_bvkt

Leave a Comment