Image default
Tiêu chuẩn

Phần nối bằng gang rèn có ren hình trụ dùng cho đường ống kích thước kết cấu chung

dm1 dm2

Chú thích: 1- Không nên dùng phần nối có Dqu ghi trong ngoặc đơn

Bài viết liên quan

Kích thước cơ bản (mặt cắt) mối ghép TRỤC & Lổ then hoa có proflle chữ nhật

phuong_bvkt

Vài thông số cơ bân về đinh tán vá tâm đệm ghép

phuong_bvkt

Ký hiệu bằng hình vẽ dùng cho các hệ thống đường ống

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN CÁC KÍCH THƯỚC MÔĐUN, CÁC ĐƯỜNG VÀ LƯỚI MÔĐUN

phuong_bvkt

Các loại bulồng chuyên dùng trong kỹ thuật

phuong_bvkt

Quy định về ghi kích thước trên chi tiết

phuong_bvkt

Leave a Comment