Image default
Tiêu chuẩn

Phần nối bằng gang rèn có ren hình trụ dùng cho đường ống kích thước kết cấu chung

dm1 dm2

Chú thích: 1- Không nên dùng phần nối có Dqu ghi trong ngoặc đơn

Bài viết liên quan

Chuyển động của các khâu của cơ cấu

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của REN HỆ MÉT

phuong_bvkt

BẢN VẼ ĐỔ THỦY TINH

phuong_bvkt

Chuẩn bộ phận khi thiết kế cơ khí

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN BẰNG HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO ĐƯỜNG ỐNG

phuong_bvkt

Làm tăng cứng nung chảy bề mặt

phuong_bvkt

Leave a Comment