Image default
Tiêu chuẩn

Các loại bulồng chuyên dùng trong kỹ thuật

Trong quá trình sử dụng, các ngành khai thác yêu cầu có những loại bulông chuyên dùng. Sự giông nhau chung, phần trục có ren, sự khác nhau đó phần còn lại bulông, kết cấu đầu tán và cổ buông phù hợp với yêu cầu sử dụng. (H.1.40).

–   Hình 1.40a: Bulông vòng hình

–   Hình 1.40: Bulông kéo (bulôn tăng đơ).

–   Hình 1.40c: Mũ cầu, cổ vuông.

Chú ý: Bảo đảm an toàn cho mối ghép (khi chịu tải trọng), tán bulông có khoan lỗ để gài dây thép (H.1.41).

blog1 blog2 blog3 blog4

Ký hiệu đai ốc ghi trên bản vẽ tương tự như bulông (ký hiệu prôfin ren, đường kính ngoài d) và số hiệu tiêu chuẩn, trường hợp nếu đai ốc không đúng tiêu chuẩn với bulông ghép, phải ghi chú rõ (nếu có kèm theo tiêu chuẩn riêng của loại đai ốc đó.

Ví dụ: Đai ốc M12 TCVN 1905-76

Đai Ốc tinh, 6 cạnh, ren hệ Mét, đường kính đỉnh ren bằng 12 mm Theo TCVN 1905-76, có ba kiểu I-II-III tùy theo yêu cầu sử dụng chọn cho phù hợp.

Bài viết liên quan

CÁC MỐI NỐI BẰNG DÁN, GẤP VÀ ÉP

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN LÒ XO

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của Vít định vị, vòng kẹp và cốc định vị

phuong_bvkt

BẢN VẼ LẮP RÁP CÁC CẤU KIỆN CHẾ TẠO SÀN

phuong_bvkt

Kí hiệu van điều khiển trên bản vẽ

phuong_bvkt

Cách xác định kích thước mối hàn

phuong_bvkt

Leave a Comment