Image default
Tiêu chuẩn

Quy định về ghi kích thước trên chi tiết

Trên chi tiết, các phân tử giông nhau, cho phép ghi kích thước một phân tử đặc trưng và kèm theo số’ lượng phân tử như vậy có trên chi tiết, ví dụ ứng dụng trình bày trên các hình biểu diễn hình 4.63.

dss1 dss2 dss3 dss4 dss5 dss6

Bài viết liên quan

KÝ HIỆU DUNG SAI HÌNH HỌC

phuong_bvkt

Ký hiệu bằng hình vẽ dùng cho các hệ thống đường ống

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của PHẦN cưốỉ BƯLỔNG VÍT VÀ VÍT CẤY

phuong_bvkt

Thể hiện cây cối trên bản vẽ

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của VÍT ĐẦU HÌNH TRỤ

phuong_bvkt

Quan hệ và kích thước của các ký hiệu

phuong_bvkt

Leave a Comment