Image default
Tiêu chuẩn

Quy định về ghi kích thước trên chi tiết

Trên chi tiết, các phân tử giông nhau, cho phép ghi kích thước một phân tử đặc trưng và kèm theo số’ lượng phân tử như vậy có trên chi tiết, ví dụ ứng dụng trình bày trên các hình biểu diễn hình 4.63.

dss1 dss2 dss3 dss4 dss5 dss6

Bài viết liên quan

Cách thể hiện VÒNG PHỚT VÀ KÍCH THƯỚC RÃNH NẮP CHỨA VÒNG PHỚT

phuong_bvkt

Chiểu rộng nét vẽ bản vẽ xây dựng

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của THEN VÁT

phuong_bvkt

Chuẩn trong thiết kế cơ khí

phuong_bvkt

Chuẩn bộ phận khi thiết kế cơ khí

phuong_bvkt

Sơ đồ khối với thông tin cơ bản và bổ sung

phuong_bvkt

Leave a Comment