Image default
Tiêu chuẩn

Sơ đồ khối với thông tin cơ bản và bổ sung

vb26 vb27 vb28 vb29

Bài viết liên quan

Vài thông số cơ bân về đinh tán vá tâm đệm ghép

phuong_bvkt

Phương pháp ghi kích thước cơ bản

phuong_bvkt

Kí hiệu van điều khiển trên bản vẽ

phuong_bvkt

Dung sai độ vuông góc của một trục đối với một mặt phẳng chuẩn

phuong_bvkt

Hệ thống chuẩn ba mặt phẳng

phuong_bvkt

Cách thể hiện VÒNG PHỚT VÀ KÍCH THƯỚC RÃNH NẮP CHỨA VÒNG PHỚT

phuong_bvkt

Leave a Comment