Image default
Tiêu chuẩn

Chiều sâu tôi lớp vỏ bánh răng khác nhau

Bánh răng ở hình 14.54 được tôi lớp vỏ toàn bộ. ở các diện tích có các điểm đo, phải chỉ dẫn các giá trị tương ứng quy định độ cứng bề mặt và chiểu sâu tác dụng.

Tôi lớp bỏ cục bộ + Tổng quát

Phải đánh dấu các diện tích được tôi lớp vỏ và diện tích không được tôi lớp vỏ theo

14.2.3.

Về nguyên tẳc, chỗ chuyển tiếp giữa các diện tích được tôi lớp vỏ và diện tích không được tôi lớp vỏ phải nằm ngoài kích thước danh nghĩa chiều dài diện tích được tôi lớp vỏ.

Chiều rộng chuyển tiếp phụ thuộc vào chiều sâu tác dụng sau khi thấm cácbon, phương pháp làm cứng vỏ, vật liệu, hình dáng, chi tiết và cách thực hiện tôi lớp vỏ cục bộ.

 

dcung17

+ Tôi lớp vỏ cục bộ với các diện tích không được thấm cácbon và không được làm cứng.

Phải đánh dấu diện tích được tôi lớp vỏ bằng nét gạch dài chấm đậm (xem hình 14.55). Các diện tích nằm ngoài chỗ đánh dấu sẽ khồng được thấm cácbon hoặc làm cứng.

+ Tôi lớp vỏ cục bộ, chi tiết được thấm cácbon toàn bộ

Phải đánh dấu diện tích được tôi lớp vỏ bằng nét gạch dài chấm đậm loại 04.2.1 theo ISO 128-24:1999 (xem hình 14.56)ẽ Ngoài diện tích này, diện tích còn lại được phép thấm cácbon và phải ghi chỉ dẫn “được phép thấm cácbon toàn bộ chi tiết”.

 

dcung18

+ Tôi lớp vỏ cục bộ đối với một số diện tích được tôi nhưng không thấm cácbonỂ Khi hình biểu diễn không sáng sủa, nên chỉ dẫn các giá trị đặc trưng điều kiện tôi lớp vỏ trên hình vẽ xử lý nhiệt (xem hình 14.57)

 

Phải đánh dấu diện tích tôi lớp vỏ bằng nét dài chấm đậm. Diện tích không được thấm cácbon nhưng được tôi sẽ nằm ở phía ngoài đường đánh dấu. Do đó cần có thêm chữ “tôi toàn bộ chỉ tiết”.

+ Tôi lớp vỏ cục bộ với các diện tích có thể được tôi lớp vỏ

Đánh dấu diện tích phải được tôi lớp vỏ bằng nét gạch dài chấm đậm (xem hình

.           Đánh dấu diện tích được phép tôi lớp vỏ bằng nét gạch đứt đậm loại 02.2.1, như vậy sẽ thuận lợi vì lý do công nghệ. Các diện tích không được đánh dấu (các lỗ ở hình

không được thấm cácbon hoặc tôi.

dcung19

Bài viết liên quan

Thông số tiêu chuẩn của ĐAI Ốc VÒNG

phuong_bvkt

Kí hiệu van điều khiển trên bản vẽ

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của REN ỐNG HÌNH TRỤ

phuong_bvkt

Xử lý nhiệt cho chi tiết cơ khí

phuong_bvkt

Cách trình bày và ghi khung tên bản vẽ

phuong_bvkt

Khâu và các thành phẩn của khâu

phuong_bvkt

Leave a Comment