Image default
Bản vẽ cơ khí

Ví dụ các loại bản vẽ chi tiết máy

Bản vẽ chi tiết có nhiều loại, một trong những cách phân loại đó phu thuộc vào các bước công nghệ chế tạo, bạn đọc có thể tham khảo thêm các giáo trình chuyên ngành công nghệ. Ví dụ, bản vẽ đúc (H.482) chi tiết bằng gang GX 15-32 (Thân máy), trên bản vẽ này, ngoài các hình chiếu cơ bản, còn sử dụng các hình chiếu riêng phần, và cách bô” trí mặt cắt B-B bên cạnh hình chiếu riêng phần A, phương pháp ghi kích thước với kích thước tham khảo.

4.82

Ví dụ bản vẽ dành cho chi tiết chế tạo máy cắt gọt (H.4.83), đó là chi tiết ông đỡ bằng thép 45.

Trên hình vẽ, ta thấy hình chiếu chính (Hình chiếu đứng) là hình cắt dọc kết hợp với các hình trích để thấy rõ rãnh thoát dao (I), mặt cắt B – B… trên bản vẽ này, hình biểu diễn hình (hình cắt dọc), thấy hướng gia công chi tiết trên máy tiện là chủ yếu (gia công lỗ và mặt ngoài) và các nguyên công phay các mặt phẳng (nhận thấy theo hướng mặt cắt A-A và B-B cùng với việc ghi kích thước).

Ví dụ về bản vẽ chi tiết mỏng cần uốn nguội (H.4.84).

Hình 4.84 là bản vẽ chế tạo tấm chặn làm bằng tôn dày 6 mm (CTO), ngoài các hình chiếu cơ bản còn sử dụng hình trích I (TL 2:1) chỉ rõ các góc uốn và hình trái ghi rõ chiều dài tôn cần thiết để khai triển.

Ví dụ về bản vẽ vật liệu phi kim loại (H.4.85), ngoài hai hình biểu diễn chính, hình chiếu đứng là hình cắt dọc với mặt cắt khác cách gạch dành cho kim loại.

Với bản vẽ được chế tạo hàng loạt theo nhóm (có hình dạng bên ngoài và cấu trúc bên trong giống nhau) (H.4.86) cho phép biểu diễn một bản vẽ chung với đủ các hình biểu diễn cần thiết, để tiết kiệm, lập bằng thông kê kích thước, và yêu cầu kỹ thuật khác.

4.83

 

4.85, 4.86

 

 

Bài viết liên quan

Hình chiếu (ISO 128 – 30: 2001) trong bản vẽ kỹ thuật

thao_bvkt

[Bản vẽ cơ khí] Máy san đường 5

admin

VẼ PHÁC CHI TIẾT trên bản vẽ

admin

Phương pháp biểu diễn hình chiếu

thao_bvkt

Các loại REN tiêu chuẩn và thông dụng

admin

Thông số tiêu chuẩn của THEN BẰNG TCVN (4116-86)

admin

Leave a Comment