Image default
Tiêu chuẩn

Vị trí trên bản vẽ và ở các tài liệu kỹ thuật khác của sản phẩm

  1. 1.  Tổng quát

Chỉ được chỉ dãn các yêu cầu nhám bề mặt một lần đối với mỗi bề mặt và nếu có thể, phương trình trên cùng một hình chiếu đã được chỉ dẫn kích thước hoặc vị trí, hoặc cả hai, và ghi dung sai.

Trừ trường hợp có quy định khác, các yêu cầu nhám bề mặt đã chỉ dẫn được áp dụng cho bề mặt sau khi gia công, phủ, v.v…

  1. Vị trí và hướng của ký hiệu đồ hoạ và các ghi chú của nó

a)  Tổng quát

Quy tắc chung là ký hiệu đồ hoạ cùng với thông tin bổ sung phải được đặt theo hướng sao cho có thể đọc được từ phía dưới hoặc phía bên phải của bản vẽ, phù hợp với ISO 129-1 (xem hình 14.11).

 sz3

b)  Trên đường bao hoặc dùng đường chú dẫn và đường dân Yêu cầu nhám bề mặt (ký hiệu bằng hình vẽ) phải chạm vào bề mặt hoặc được nối vào bề mặt bằng một đường chú dẫn/ đường dẫn kết thúc bằng một mũi tên.

Tổng quát, ký hiệu đồ hoạ, hoặc đường dẫn kết thúc bằng mũi tên (hoặc kiểu kết thúc thích hợp khác) phải chỉ vào bề mặt từ phía ngoài vật liệu của chi tiết – đường bao (biểu diễn bề mặt) hoặc đường kéo dài của đường bao (xem các hình 14.12 và 14.13).

 sz4

c)  Trên đường kích thước cùng với kích thước của chi tiết

Nếu không có khả năng gây hiểu lầm, có thể chỉ dẫn yêu cầu nhám bề mặt cùng với kích thước đã cho, như ở hình 14.14.

d) Trên khung ghi dung sai hình học

Có thể đặt yêu cầu nhám bề mặt ở phía trên khung ghi dung sai hình học (theo ISO 1101), như ở hình 14.15a và 14-15b.

/ R? 6

 

e)  Trên đường dóng kích thước

Có thể đặt yêu cầu nhám bề mặt trực tiếp trên các đường dóng kích thước hoặc nối với đường dóng kích thước bằng một đường chú dẫn/đường dẫn kết thúc bằng một mũi tên, như ở các hình 14.12 và 14.16.

f)  Các mặt trụ và lăng trụ

sz5

Các mặt trụ và lăng trụ có thể được quy định nhám bề mặt chỉ một lần nếu được chỉ dẫn bằng một đường tâm và nếu các mặt của lăng trụ có cùng một yêu cầu nhám bề mặt (xem hình 14.16). Tuy nhiên, phải chỉ dẫn yêu cầu nhám bề mặt riêng cho từng mặt nếu các mặt của lăng trụ có yêu cầu nhám bề mặt khác nhau (xem hình 14.17).

 sz6

 sz7

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Kích thước cơ bản (mặt cắt) mối ghép TRỤC & Lổ then hoa có proflle chữ nhật

phuong_bvkt

KẾT CẤU ĐIỂN HÌNH VÀ THÔNG DỤNG CỦA BỘ PHẬN LẮP

phuong_bvkt

Xử lý nhiệt đối với bánh răng

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN QUY ƯỚC BÁNH RĂNG

phuong_bvkt

Cách vẽ các phân tử có liên quan tới việc hình thành ren

phuong_bvkt

CÁC MỐI NỐI BẰNG HÀN trên bản vẽ

phuong_bvkt

Leave a Comment