Image default
Tiêu chuẩn

Tỉ lệ và kích thước của các ký hiệu đồ hoạ

1)  Yêu cầu chung

Các quy tắc cho trong ISO 81714 – 1 được áp dụng để làm hài hoà kích thước của các ký hiệu quy định trong Tiêu chuẩn Quốc tế này với ckc ký hiệu khác ở trong các ghi chú trên bản vẽ kỹ thuật (kích thước, dung sai hình học, V.V..).

2)  Tỉ lệ

Ký hiệu bằng hình đồ họa và các phần bổ sung của nó (xem điều khoản 4) phải được vẽ theo các hình từ 14.25 đến 14.27. Hình dạng của các ký hiệu ở hình 14.26, từ c) đến g) cũng giống hình dạng chữ hoa tương ứng trong ISO 3098-2:2000 (chữ viết B, đứng thẳng). Về kích thước, xem 14.27. Chiều dài nét gạch ngang của ký hiệu ở hình 14.25 b) phụ thuộc vào chỉ dẫn đặt ở phía trên và phía dưới.

sv1

 

Chiều cao của tất cả các chữ viết ở trong các miền “a”, “b”, “d” và “c” ở hình 14.27 phải hằng h.

sv2

Vì chữ viết trong miền c của hình 14.27 có thể bao gồm chữ hoa hoặc chữ thường hoặc cả hai, chiều cao của miền này có thể lớn hơn h để có chỗ viết chân của các chữ thường.

  1. Kích thước

Kích thước của các ký hiệu đồ hoạ và các chỉ dẫn thêm được quy định trong bảng 14.2.

 sv3

 

sv4 sv5

313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Các chỉ dẫn bổ sung cho mối hàn

phuong_bvkt

Nghĩa của các thông số ĐỘ NHÁM BỀ MẶT

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CHỈ TIẾT VÒNG BÍT

phuong_bvkt

Chuẩn bộ phận khi thiết kế cơ khí

phuong_bvkt

Tên gọi thông dụng và kết cấu điển hình của chi tiết máy

phuong_bvkt

Truyền dẫn năng lượng và điều phối trên bản vẽ

phuong_bvkt

Leave a Comment