Image default
Tiêu chuẩn

Thông số tiêu chuẩn của ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH

dt6 dt7 dt8 dt9 dt10 dt11

Bài viết liên quan

Thông số tiêu chuẩn của THEN VÁT

phuong_bvkt

Xử lý nhiệt cục bộ trên bản vẽ

phuong_bvkt

Truyền dẫn năng lượng và điều phối trên bản vẽ

phuong_bvkt

Cách thể hiện ổ bi đỡ hướng tâm, lòng cầu một dãy

phuong_bvkt

Các chi tiết tránh tháo lỏng trong mối ghép REN

phuong_bvkt

Ký hiệu đồ hoạ chỉ dẫn nhám bề mặt

phuong_bvkt

Leave a Comment