Image default
Tiêu chuẩn

Các chi tiết điển hình và viêu chuẩn trong MỐI GHÉP BẰNG REN

Mối ghép bằng ren là mối ghép tháo – lắp được. Loại mối này được sử dụng rất rộng rãi vì các ưu điểm sau: Bảo đảm lắp dẫn cao, an toàn khi chịu tải, tuổi thọ cao và kinh tế. Hạn chế, mốì ghép chịu tải trọng động kém. Hiện nay, do nhu cầu sử dụng nên các chi tiết rất đa dạng và tiện dụng (H.1.32). rrrr

Bài viết liên quan

Sơ ĐỔ LƯU TRÌNH trong bản vẽ

phuong_bvkt

GHI KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI CỦA PR0FIN

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của THEN VÁT

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CHỖ SAN BẰNG VÀ XÂY DỰNG LẠI

phuong_bvkt

Kết cấu hỢp lý của chi tiết và cách biểu dỉễn chúng

phuong_bvkt

Chỉ dẫn giới hạn trên bản vẽ kỹ thuật

phuong_bvkt

Leave a Comment