Image default
Tiêu chuẩn

Kí hiệu mũi tên trên bản vẽ xây dựng

Các kí hiệu mũi tên dùng để truyền đạt các thông tin cần thiết khác nhau.

vr1 vr2 vr3 vr4 vr5

Bài viết liên quan

Chỉ dẫn chuẩn và hệ thống chuẩn

phuong_bvkt

Phương pháp ghi kích thước cơ bản

phuong_bvkt

Phương án định vị ổ lăn lên trục

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của PHẦN cưốỉ BƯLỔNG VÍT VÀ VÍT CẤY

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của ĐỆM CHẶN ĐẦU TRỤC (Kiểu II)

phuong_bvkt

Cách ghi kí hiệu ổ bi chặn dọc trục, một dãy

phuong_bvkt

Leave a Comment