Image default
Tiêu chuẩn

Kí hiệu mũi tên trên bản vẽ xây dựng

Các kí hiệu mũi tên dùng để truyền đạt các thông tin cần thiết khác nhau.

vr1 vr2 vr3 vr4 vr5

Bài viết liên quan

GHI KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI PHẦN TỬ CÔN

phuong_bvkt

Chỉ dẫn đơn giản hoá các yêu cẩu nhám bê mặt

phuong_bvkt

Xử lý nhiệt cho chi tiết cơ khí

phuong_bvkt

CÁC LỚP PHỦ, Độ CỨNG BỀ MẶT, TÍNH CHẤT VẬT LIỆU

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN CÁC KÍCH THƯỚC MÔĐUN, CÁC ĐƯỜNG VÀ LƯỚI MÔĐUN

phuong_bvkt

Leave a Comment