Image default
Tiêu chuẩn

Thông số tiêu chuẩn của BULÔNG TINH ĐẦU SÁU CẠNH

dk13 dk14

Bài viết liên quan

Kí hiệu biến đổi năng lượng trên bản vẽ

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN TỔNG QUÁT Ổ LĂN

phuong_bvkt

Cách GHI KÍCH THƯỚC BÊN BẢN VẼ LẮP đúng tiêu chuẩn

phuong_bvkt

Chỉ dẫn các kích thước đặc biệt

phuong_bvkt

Bản vẽ hệ thống thủy lực

phuong_bvkt

Chuyển động của các khâu của cơ cấu

phuong_bvkt

Leave a Comment