Image default
Tiêu chuẩn

Làm tăng cứng nung chảy bề mặt

Làm tăng cứng nung chảy bề mặt hầu hết được giới hạn cục bộ. Do đó phải áp dụng các yêu cầu cho ở 14.2.3.

Quy định độ cứng bề mặt

Khi quy định độ cứng bề mặt của các chi tiết được làm tăng cứng nung chảy bề mặt phải chú ý đặt tải trọng thử nghiệm cho đến FHD.

Quy định chiều sâu độ cứng nung chảy (FHD)

Ký hiệu chiều sâu làm cứng FHD phải có kèm theo giá trị bằng số của độ cứng giới hạn, thường được đo bằng độ cứng Vickers HV1. Độ cứng giới hạn thường là 80% của độ cứng bề mặt tối thiểu tính theo HV.

Chiều sâu độ cứng nóng chảy là kích thước danh nghĩa theo milimét. Xem bảng 4.8 về các cấp giá trị FHD quy định và các giá trị tham khảo của dung sai tối thiểu kèm theo.

Các thí dụ

Diện tích được làm tăng cứng bằng nung chảy bề mặt được đánh dấu theo cùng một cách như xử lý làm tăng cứng bề mặt (xem 14.2.4). Trong trường hợp đơn giản nhất chỉ cần dùng một nét gạch dài chấm đậm để đánh dấu diện tích được làm tăng cứng bề mặt (xem hình 14.37), khi có kèm theo chữ “làm tăng cứng bề mặt bằng nung chảy” cùng với chỉ dẫn độ cứng bề mặt và chiều sâu làm tăng cứng bằng nung chảy (xem hình 14.47).

dcung12

 

Hình 14.48 trình bày một thí dụ về thay đổi các chiều sâu nung chảy trong phạm vi diện tích làm tăng cứng bề mặt bằng nung chảy và ghi kích thước các điểm đo chiều sâu quy định.

dcung13

– Xử lý làm tăng cứng bề mặt bằng nung chảy với miền bị bỏ sót.

Do bản chất của công nghệ có thể xảy ra một miền bị bỏ sót của chi tiết khi xử lý làm tăng cứng bề mặt bằng nung chảyế Phải ghi kích thước để xác định vị trí cho phép của miền bị bỏ sót (xem hình 14.49). Phải có thêm thông tin trong quy định xử lý bằng nung chảy (FTS) và trích dẫn đến đó.

Bài viết liên quan

Cách ghi ký hiệu REN theo tiêu chuẩn

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của VÍT MỮ CÔN VÀ CHÌM ĐẨU

phuong_bvkt

QUY TẮC CHUNG VỀ LẬP BÀN VẼ SẢN XUẤT CHO CẤU KIỆN CHẾ TẠO SẴN

phuong_bvkt

Các thông tin độ cứng trên bản vẽ

phuong_bvkt

Trình bày kí hiệu Vít đúng tiêu chuẩn

phuong_bvkt

Các chỉ dẫn bổ sung cho mối hàn

phuong_bvkt

Leave a Comment