Image default
Tiêu chuẩn

Thể hiện bơm chân không trên bản vẽ

Bảng 15.17.

vb14 vb15 vb16

Bài viết liên quan

Thông số tiêu chuẩn của Đai Ốc cánh

phuong_bvkt

Ký hiệu bằng hình vẽ dùng cho các hệ thống đường ống

phuong_bvkt

CÁC MỐI NỐI BẰNG HÀN trên bản vẽ

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của VÍT ĐẦU HÌNH TRỤ

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN CÁC KÍCH THƯỚC MÔĐUN, CÁC ĐƯỜNG VÀ LƯỚI MÔĐUN

phuong_bvkt

Thể hiện cơ cấu điều khiển trên bản vẽ

phuong_bvkt

Leave a Comment