Image default
Tiêu chuẩn

Thể hiện bơm chân không trên bản vẽ

Bảng 15.17.

vb14 vb15 vb16

Bài viết liên quan

GHI KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI PHẦN TỬ CÔN

phuong_bvkt

Ký hiệu đồ hoạ chỉ dẫn nhám bề mặt

phuong_bvkt

Kích thước cơ bản (mặt cắt) mối ghép TRỤC & Lổ then hoa có proflle chữ nhật

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN TRỤC VÀ LỗTHEN HOA

phuong_bvkt

Hệ thống chuẩn ba mặt phẳng

phuong_bvkt

Chỉ dẫn giới hạn trên bản vẽ kỹ thuật

phuong_bvkt

Leave a Comment