Image default
Tiêu chuẩn

Thể hiện bơm chân không trên bản vẽ

Bảng 15.17.

vb14 vb15 vb16

Bài viết liên quan

Chỉ dẫn phương pháp chếtạo hoặc thông tin liên quan

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của VÍT ĐẦU HÌNH TRỤ

phuong_bvkt

Khâu và các thành phẩn của khâu

phuong_bvkt

Sơ đổ hệ thống đường ống và dụng cụ

phuong_bvkt

Cách trình bày và ghi khung tên bản vẽ

phuong_bvkt

Chỉ dẫn chuẩn và hệ thống chuẩn

phuong_bvkt

Leave a Comment