Image default
Tiêu chuẩn

Thông số tiêu chuẩn của ĐỆM CHẶN ĐẦU TRỤC (Kiểu II)

dk6

Bảng PL-19: ĐỆM CHẶN Đầu TRỤC (Kiểu III)

dk7

Bảng PL-20: ĐỆM CHẶN ĐẦU TRỤC (KIỂU IV)

dk8

Bài viết liên quan

Trình bày kí hiệu Bulông đúng tiêu chuẩn

phuong_bvkt

BẢNG KÊ PHẦN TỬ trên bản vẽ lắp

phuong_bvkt

Cách trình bày và ghi khung tên bản vẽ

phuong_bvkt

Các chi tiết điển hình và viêu chuẩn trong MỐI GHÉP BẰNG REN

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của REN HỆ MÉT

phuong_bvkt

Cách vẽ các phân tử có liên quan tới việc hình thành ren

phuong_bvkt

Leave a Comment