Image default
Tiêu chuẩn

Thông số tiêu chuẩn của ĐỆM CHẶN ĐẦU TRỤC (Kiểu II)

dk6

Bảng PL-19: ĐỆM CHẶN Đầu TRỤC (Kiểu III)

dk7

Bảng PL-20: ĐỆM CHẶN ĐẦU TRỤC (KIỂU IV)

dk8

Bài viết liên quan

Xử lý nhiệt đối với bánh răng

phuong_bvkt

GHI DUNG SAI KÍCH THƯỚC DÀI VÀ KÍCH THƯỚC GÓC

phuong_bvkt

Thiết bị gom (ngưng) hệ thống thủy lực

phuong_bvkt

Sơ đổ hệ thống đường ống và dụng cụ

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của VÍT ĐẦU HÌNH TRỤ

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của ĐỆM CHẶN ĐẨU TRỤC

phuong_bvkt

Leave a Comment