Image default
Tiêu chuẩn

Thông số tiêu chuẩn của THEN BÁN NGUYỆT

Kích thước mặt cát của then và rãnh

nh3 nh4

Sai lệch giới hạn của kích thước rãnh cho bảng PL 34-2

nh5

Bài viết liên quan

Thể hiện bơm chân không trên bản vẽ

phuong_bvkt

Chỉ dẫn phương pháp chếtạo hoặc thông tin liên quan

phuong_bvkt

Chuyển động của các khâu của cơ cấu

phuong_bvkt

Chỉ dẫn dung sai trên bản vẽ kĩ thuật

phuong_bvkt

Chỉ dẫn các kích thước đặc biệt

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của BULÔNG TINH ĐẦU SÁU CẠNH

phuong_bvkt

Leave a Comment