Thông số tiêu chuẩn của THEN VÁT

Kích thước mặt cắt của then và rãnh TCVN (4214-86)

nh2

Leave a Reply