Image default
Tiêu chuẩn

Thông số tiêu chuẩn của THEN VÁT

Kích thước mặt cắt của then và rãnh TCVN (4214-86)

nh2

Bài viết liên quan

Trình bày kí hiệu Vít đúng tiêu chuẩn

phuong_bvkt

Thiết bị gom (ngưng) hệ thống thủy lực

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH

phuong_bvkt

Tỉ lệ và kích thước của các ký hiệu đồ hoạ

phuong_bvkt

Sơ đồ hệ thống đường ống và dụng cụ với thông tin cơ bản và phụ

phuong_bvkt

Nghĩa của các thông số ĐỘ NHÁM BỀ MẶT

phuong_bvkt

Leave a Comment