Image default
Tiêu chuẩn

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CHỈ TIẾT VÒNG BÍT

Các phần tử của hình biểu diễn

Những phần tử của hình biểu diễn đơn giản chi tiết của vòng bít được cho ở bảng 9.7ế Bảng 9.7. Các phần tử của hình biểu diễn đơn giản và chỉ tiết của vòng bít

k1 k2 k3 k4 k5

 

Thí dụ

Các thí dụ trình bày bằng cách biểu diễn đơn giản của vòng bít được cho trong các hình từ 9.14 đến 9.18.

k6 k7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

NÉT VẼ TRÊN BẢN VẼ XÂY DựNG

phuong_bvkt

Phụ thuộc giữa kích thước và hình học

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của nắp chặn đầu trục

phuong_bvkt

Chỉ dẫn lượng dư gia công

phuong_bvkt

Cách GHI KÍCH THƯỚC BÊN BẢN VẼ LẮP đúng tiêu chuẩn

phuong_bvkt

Các loại vật liệu chế tạo chi tiết máy

phuong_bvkt

Leave a Comment