Image default
Tiêu chuẩn

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CHỈ TIẾT VÒNG BÍT

Các phần tử của hình biểu diễn

Những phần tử của hình biểu diễn đơn giản chi tiết của vòng bít được cho ở bảng 9.7ế Bảng 9.7. Các phần tử của hình biểu diễn đơn giản và chỉ tiết của vòng bít

k1 k2 k3 k4 k5

 

Thí dụ

Các thí dụ trình bày bằng cách biểu diễn đơn giản của vòng bít được cho trong các hình từ 9.14 đến 9.18.

k6 k7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Thông số tiêu chuẩn của THEN BẰNG

phuong_bvkt

Giới thiệu về các nguyên công cơ bản chế tạo chi tiết máy

phuong_bvkt

Ký hiệu đồ hoạ chỉ dẫn nhám bề mặt

phuong_bvkt

Vài thông số cơ bân về đinh tán vá tâm đệm ghép

phuong_bvkt

Tên gọi thông dụng và kết cấu điển hình của chi tiết máy

phuong_bvkt

Sơ đồ khối với thông tin cơ bản và bổ sung

phuong_bvkt

Leave a Comment